QUÉ SÓN ELS PODERS NOTARIALS?

És una escriptura que faculta a una tercera persona realitzar i executar determinats actes jurídics i materials en nom nostre. L’apoderat no ha d’acceptar el poder ja que és una decisió unilateral del poderdant. El poder és revocable per part del poderdant mitjançant una escriptura posterior que deixarà sense efecte la primera.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER ATORGAR-LOS

Generals i especials

 • Dades del poderdant i de l’apoderat
 • Per a plets o litigis
  • Dades dels compareixents
  • Nom dels advocats i dels procuradors.
 • De societad mercantil 
  • Acta de nomenament de càrrecs
  • Dades de l’apoderat