QUÈ ÉS UNA DECLARACIÓN D’HEREUS D’ABINTESTAT

L’hereu abintestat és aquella persona, o persones, que en no haver-se nomenat un hereu en testament, ho és per llei. Per ser nomenat hereu abintestat és necessari formalitzar una acta de declaració davant notari.

QUIN NOTARI ESTÀ HABILITAT PER ACTUAR
 • El que exerceix en el lloc en què el difunt ha tingut el seu últim domicili a Espanya.
 • El que exerceix al lloc on tingui la majoria de patrimoni el difunt.
 • El que exerceix en el lloc on ha hi hagut la defunció, sempre que sigui a l’estat espanyol.
QUI POT RECLAMAR L’ACTA?
 • Descendents, ascendents i cònjuge del difunt
 • N’hi ha prou amb una sola persona dels interessats per poder reclamar-la tot i que l’herència l’hauran de firmar tots els hereus.
DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER ATORGAR-LA
 • DNI dels interessats
 • Certificat de defunció
 • Certificat d’Últimes Voluntats (la pot aconseguir la notaria mateix)
 • Certificat literal del matrimoni del difunt, en cas d’estar casat.
 • Certificat literal de naixement dels fills
 • Llibre de família
 • Certificat d’empadronament del difunt per comprovar l’últim domicili
 • DNI de dos testimonis que coneixien el difunt Cal que l’escriptura de l’acta de declaració d’hereus es formalitzi en un període màxim de 6 mesos des de la defunció. Un cop començat el procés, s’ha d’esperar 20 dies per poder acceptar l’herència.