QUÈ ÉS UNA DONACIÓ?

La donació un acte mitjançant el qual una persona transfereix gratuïtament béns a una altra.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA DE BÉNS IMMOBLES
  • DNI del donant i del donatari – Escriptura de propietat del donant
  • Dades de la inscripció en el Registre Mercantil, si és una societat
  • En les finques urbanes: certificat de la comunitat de propietaris per justificar que s’està al corrent del pagament.
  • Últim rebut de l’lBI – Valor de la donació
  • En cas d’arrendament, cal portar el contracte