Serveis

Testament Herència Declaració d´hereus abintestat Capitulacions matrimonials Matri

Read More

Demani hora

L’informem que les dades personals obtingudes a partir d’aquest formulari

Read More

Servicios

Descobreixi què podem fer per vostè

Actes

L’acta és un document en què el notari dona fe del que ha ocorregu…

Read More

Poders notarials

QUÉ SÓN ELS PODERS NOTARIALS? És una escriptura que faculta a una t…

Read More

Compravenda

QUÈ ÉS UNA COMPRAVENDA? Contracte signat per ambdues parts, una de l…

Read More

Pòlissa

QUÈ ÉS UNA PÒLISSA? Una pòlissa és un document mercantil redactat…

Read More

Testament

QUÈ ÉS UN TESTAMENT? Un testament és un acte jurídic, individual i…

Read More

Herència

QUÈ ÉS UNA HERÈNCIA? Una herència és una transmissió causada per…

Read More