QUÈ SÓN LES CAPITULACIONS MATRIMONIALS?

És una acta entre les persones que contrauran matrimoni durant el proper any amb la finalitat de pactar el seu règim econòmic matrimonial. També s’hi poden acollir les persones que ja estiguin casades per poder canviar així el seu règim.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER ATORGAR-LES
  • Si contreuen matrimoni l’any següent:  DNI d’ambdós
  • Si ja estan casats:
  • DNI d’ ambdós i llibre de família
  • Si estan subjectes al règim de guanys –bienes ganaciales- i volen canviar-lo per un altre, han d’aportar a més: Títols dels béns que es liquidaran, esquema de valors i el seu repartiment.