¿QUÈ ÉS UNA CONSTITUCIÓ D’UNA SOCIETAT?

És l’acte de constitució d’una societat on es defineixen els seus elements bàsics: capital inicial, domicili social, règim jurídic… Les societats mercantils es constitueixen d’acord amb la legislació mercantil, independentment que la seva finalitat sigui comercial. En són les societats anònimes i les societats limitades, entre d’altres.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA
  • DNI dels socis constituents
  • Certificació de la denominació vigent (2 mesos des de la data d’emissió). La pot aconseguir la notaria mateix.
  • Certificació bancària de l’ingrés del capital social desemborsat vigent (2 meses des de la data d’emissió)
  • Capital mínim en SL: 3.000 €

La notaria pot ocupar-se de la gestió i tramitació de l’escriptura al Registre Mercantil, així com l’obtenció del CIF provisional.