L’informem que les dades personals obtingudes a partir d’aquest formulari, així com la seva direcció de correu electrònic, han estat incloses en un fitxer del qual és responsable Marta Marín del Campo, amb la finalitat d’atendre les seves consultes.

    Marta Marín del Campo es compromet a l’ús exclusiu de les dades, recollides mitjançant aquest formulari, amb la finalitat mencionada anteriorment. L’interessat declara tenir coneixement del destí i ús de les dades personals recollides mitjançant la lectura de la present clàusula. L’enviament d’aquest correu implica l’acceptació de les clàusules exposades. Si desitja exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, en els termes que estableix la Llei Orgànica 15/1999, pot fer-ho a la següent direcció:

    Rambla de Joaquim Ruyra, 75

    17300 Blanes

    Girona