QUÈ ÉS UNA LEGITIMACIÓ DE FIRMES?

La legitimació de firma permet acreditar el fet que una signatura s’ha fet davant notari, o bé que es dona fe que la firma pertany a la persona determinada.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

Les legitimacions de firma per presència requereixen que la persona interessada es presenti davant notari a signar amb el DNI original. Les legitimacions de firma per identitat amb les que figuren en el DNI requereixen aportar el document signat i el DNI original de l’interessat.