QUÈ ÉS UNA HERÈNCIA?

Una herència és una transmissió causada per una defunció, ja sigui a títol universal o particular, dels béns i drets deixats per una persona en la seva defunció. Cal que es l’escriptura d’herència es formalitzi en un període màxim de 6 mesos des de la defunció. La notaria pot ocupar-se de la gestió i tramitació d’aquesta l’escriptura: pagament d’impostos i inscripció al Registre de la Propietat.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER ATORGAR-LA
  • Certificat de defunció
  • Certificat d’Últimes Voluntats
  • Còpia autoritzada del testament (la pot aconseguir la notaria mateix)
  • Dades dels hereus
  • Béns del difunt
  • Si són béns immobles, cal portar l’escriptura i l’impost de l’IBI corresponent.
  • Si són comptes corrents, es necessiten els certificats bancaris.