QUÈ SÓN ELS PRÉSTECS?

El préstec és un contracte mitjançant el qual una entitat financera o no financera, o un particular, posa a la nostra disposició una quantitat determinada de diners. Quan no està especialment garantida amb béns específics i determinats, s’anomena préstec personal ja que n’obliga a respondre amb tots els nostres béns, en el cas que no paguem. En canvi, el préstec hipotecari té com a garantia de pagament un o més béns immobles (habitatges, locals, terrenys, garatges…) per la qual cosa, en cas de no tornar la quantitat deixada, en el termini i condicions establertes, a més de respondre amb tots el nostres béns, també hem de respondre, a través de procediments especials, amb els béns garantits.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER ATORGAR-LOS
 • DNI dels compareixents
 • Dades econòmiques de l’operació
 • Certificat de la comunitat de propietaris
 • Últim rebut de l’IBI
 • En cas d’arrendament, cal portar el contracte
 • Escriptura de la propietat de les finques hipotecades Si hi intervé una societat, es necessiten:
  • Poders o nomenaments dels administradors
  • Dades de la inscripció del Registro Mercantil

CANCEL·LACIÓ HIPOTECA

 • Dades del compareixent
 • Dades de la finca
 • Certificat bancari de saldo 0 del préstec