QUÈ ÉS UNA PÒLISSA?

Una pòlissa és un document mercantil redactat per una de les parts. Si la intervé un notari té efectes a l’hora d’exigir, per via judicial, el que s’ha acordat. Es pot redactar sense la intervenció d’un notari però no tindrà efectes judicials.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA
  • DNI dels interessats, prestadors, beneficiari d’avals i arrendadors financers.

Si hi intervé una societat calen:

  • Poders o nomenaments dels administradors
  • Dades de la inscripció del Registro Mercantil